velkommen til vores

KONSULENTPANEL

Nedenfor kan du se hvilke konsulenter, der på skift er aktive på vores konsulent chat. Alle konsulenterne står til rådighed i chatten og selv om deres baggrund og specialer er forskellige, så kan de alle håndtere en dialog omkring en personlig udfordring professionelt og værdiskabende.

Sakse Ravnskov Andersen

Psykiatri. Social og beskæftigelseslovgivning

Online på chat:
Mandag 18-21

Cecilie Jill Hauptmann

Stress, angst og depression

Online på chat:
Fredag 18-21

Kristina Frydenlund

Seksuel misbrug. Anbragte unge. Senfølger til misbrug og vold.

Online på chat:
Tirsdag 18-21

Salaam Sauvage

Unge med splittelse mellem dobbelt kultur.

Martin Christian Celosse-Andersen

Ensomhed. Selvmord. Bande-rockerområdet & exitprocesser. Skizofreni og psykiske sårbarheder. Familieret og børnesager.

Online på chat:
Mandag til
torsdag 15-18

Carina Fisker

Bande-rocker området. Exitprocesser. Komplicerede anbringelser. Neuropædagogik.

Online på chat:
Mandag 18-21
Fredag 15-18

Simone Kjær

Børne, unge og familieområdet. Lov om social service. Anbringelser. Barnets trivsel og udvikling. Psykisk sårbarhed. Social isolation.

Online på chat:
Onsdag 18-21 i lige uger
Fredag 18-21 i ulige uger

Michala Troest

Pårørende til indsatte. Rådgivning til mødre med kærester i fængsel. Sorg, savn, skyld og skam i denne forbindelse.

Online på chat:
Onsdag 18-21

Christina Hjerrild

Forældre til ADHD diagnoser. Børn og unge lovgivning.

Online på chat:
Mandag 15-18

Sigge Morell

Livsændringer, mønsterbrud. Afhængigheder. Hverdagsproblematikker. Motivation og positivt tænkesæt.

Online på chat:
Fredag 18-21 i lige uger

Sarah Eskildsen

Mønsterbrud. At miste. Selvempati. Traumeforløsning.

Online på chat:
Onsdag & fredag 15-18

Sofia Saramille Schou

Mænd i livskriser. Familie relationer. Opbygge selvværd og netværk.

Online på chat:
Alle tirsdage 15-18

Kicki Hyllen Mikkelsen

Psykiatri. Forandring og trivsel med diagnoser. Børn af rocker miljøer.

Online på chat:
Torsdag 18-21

Rachele Rikkelila Lakshmi Haagensen

Omsætte negative ressourcer til handling. Voksne børn af alkoholikere. Teenagere i mistrivsel.

Online på chat:
Torsdag 15-18

Dorthe Moa

Angst hos børn og unge. Senfølger efter Incest. Styrkekonsulent.

Online på chatte:
Tirsdag 15-18
Onsdag i ulige uger 18-21

Henriette Wilson

Forældreskab. Mit barn har taget magten. Familieterapi. Tilknytning.

Online på chatten:
Torsdag 18-21

Mia Maya Kajinic

Medafhængighed til misbrug. Opbygning af identitet. Børns vilkår og trivsel.

Online på chatten:
Tirsdag 18-21