velkommen til vores

KONSULENTPANEL

Nedenfor kan du se hvilke konsulenter, der på skift er aktive på vores konsulent chat. De kan ikke kontaktes direkte, men selv om deres baggrund og specialer er forskellige, så kan de alle håndtere en dialog omkring en personlig udfordring professionelt og værdiskabende.

Sakse Ravnskov Andersen

Psykiatri. Social og beskæftigelseslovgivning

Cecilie Jill Hauptmann

Stress, angst og depression

Mogens Hertz Østergaard

Veterankoordinator

Louise Nielsen

Pædagog

Gitte Nielsen

General rådgivning

Kristina Frydenlund

Seksuel misbrug. Anbragte unge. Senfølger til misbrug og vold.

Christian Dahl

Frivillig rådgiver, ludomani, alkoholisme

Salaam Sauvage

Unge med splittelse mellem dobbelt kultur.

Martin Christian Celosse-Andersen

Exit koordinator bandemiljø. Resocialisering af socialt udsatte og kriminelle.

Mary Elisabeth Holm

Pårørende til misbrugere. Mediator. Konfliktmægling.