velkommen til vores

KONSULENTPANEL

Nedenfor kan du se hvilke konsulenter, der på skift er aktive på vores konsulent chat. Alle konsulenterne står til rådighed i chatten og selv om deres baggrund og specialer er forskellige, så kan de alle håndtere en dialog omkring en personlig udfordring professionelt og værdiskabende.

Sakse Ravnskov Andersen

Psykiatri. Social og beskæftigelseslovgivning

Online på chat: Alle mandage 18 - 21

Cecilie Jill Hauptmann

Stress, angst og depression

Online på chat: Alle Fredage 18 - 21

Kristina Frydenlund

Seksuel misbrug. Anbragte unge. Senfølger til misbrug og vold.

Online på chat: Alle Tirsdage 18 - 21

Salaam Sauvage

Unge med splittelse mellem dobbelt kultur.

Martin Christian Celosse-Andersen

Ensomhed. Selvmord. Bande-rockerområdet & exitprocesser. Skizofreni og psykiske sårbarheder. Familieret og børnesager.

Online på chat: Alle mandage fra 15 - 18 Onsdag 18 - 21 i lige uger Fredag fra 18 - 21 i ulige uger

Mette Löwe

Familieområdet. Forældremyndighed, bopæl og samvær. Fysisk og psykisk vold. Sorg. Stalking.

Carina Fisker

Bande-rocker området. Exitprocesser. Komplicerede anbringelser. Neuropædagogik.

Online på chat: Mandag 18 - 21 i lige uger Fredag fra 15 - 18 i ulige uger

Simone Kjær

Børne, unge og familieområdet. Lov om social service. Anbringelser. Barnets trivsel og udvikling. Psykisk sårbarhed. Social isolation.

Online på chat: Onsdag 18 - 21 i lige uger Fredag 19 - 21 i ulige uger

Michala Troest

Pårørende til indsatte. Rådgivning til mødre med kærester i fængsel. Sorg, savn, skyld og skam i denne forbindelse.

Online på chat: Alle onsdage 18 - 21

Christina Hjerrild

Forældre til ADHD diagnoser. Børn og unge lovgivning.

Online på chat: Alle Mandage og tirsdage 15 - 18

Rania Tamim

Socialt udsatte børn. Kriminalitets truede unge. Kultursammenstød/forskelle. Voldsramte etniske kvinder.

Online på chat: Torsdag 18 - 21 i lige uger

Sigge Morell

Livsændringer, mønsterbrud. Afhængigheder. Hverdagsproblematikker. Motivation og positivt tænkesæt.

Online på chat: Fredag 15 - 18 i lige uger

Sarah Eskildsen

Mønsterbrud. At miste. Selvempati. Traumeforløsning.

Online på chat: Alle tirsdage 18 - 21

Adam Zeb Moghal

Kriseramte mænd. Senfølger efter traumefyldt barndom. Afhængigheder.

Online på chat:
Alle Onsdage 15 - 18

Sofia Saramille Schou

Mænd i livskriser. Familie relationer. Opbygge selvværd og netværk.

Online på chat: Alle tirsdage 15 - 18

Kicki Hyllen Mikkelsen

Psykiatri. Forandring og trivsel med diagnoser. Børn af rocker miljøer.

Online på chat: Alle torsdage 18 - 21

Rachele Rikkelila Lakshmi Haagensen

Omsætte negative ressourcer til handling. Voksne børn af alkoholikere. Teenagere i mistrivsel.

Online på chat: Alle torsdage 15 - 18

Sebastian k. Jensen

Adfærdsændring. Selvindsigt der fører til ny livsretning. Arbejde med sig selv efter misbrug.

Online på chat: Alle onsdage 15 - 18

Dorthe Moa

Angst hos børn og unge. Senfølger efter Incest. Styrkekonsulent.