img-us
  • asc

    Foredragsholder Torben Rif

  • asc

    Emne GIV SLIP - uden at give op

  • asc

    pris 14800.-

Sadan giver du slip pa de oplevelser fra fortiden, som forhindrer dig i at !eve som det fantastiske menneske, du inderst inde kan mrerke at du er.

Baggrund/Historie

Torben er fodt i 1964 og er far til to voksne born.
Han har studeret kinesisk kampkunst i mere end 30 ar og er blevet en af de allerbedste indenfor Wudang Tai Chi Chuan. Han har studeret filosofien og lever efter den - han har vreret selvstrendig siden 1994 og bygget en virksomhed omkring hans passion. Torben skrev og udgav bestsellerbogen GIV SLIP i marts 2016 og har holdt foredrag for mere end 15000 mennesker de sidst par ar.

Beskrivelse & Udbytte af foredag

Du f\'ar redskabeme til at give slip pa det der forhindrer dig i at !eve frit, men hvad der er endnu mere vigtigt, sa far du redskaberne til at holde fokus hele vejen ti! malet. Du vii ga derfra inspireret og motiveret til for alvor at give slip og vise dig som den du er, uanset hvad andre mener.

- Selvvrerd
- Selvtillid
- Fokus

Udtaleler fra deltagere

Super positivt, syntes du virker meget velforberedt. Har vreret ti! flere foredrag i forbindelse med kendte danskere, med et godt budskab og god energi. Men de har virket indstuderet, og deres svar pa sp0rgsmfil fra publikum bar vreret standardsvar. Syntes derimod dit foredrag virker som om du virkelig brrender for emnet! Du er bade fysik og mentalt ti! stede, og de svar du gav de publikum var rerlige og oprigtige. Og far man virkelig nogle geniale redskaber med sig!
-Anders Jensen

Jeg synes dit budskab med, at vi selv kan g0re en forskel i vores !iv ved at vrere bevidste om vores valg - ogsa selvom det kan koste no get rent personligt pa flere mader - gik utroligt klart igennem. Det var bade fmt og enkelt stillet op - ogsa selvom du gjorde det k1art, at det ikke var noget nem eller let l0sning. Det var en god sammenligning, at negative vaner og tanker jan have vreret indgroet i mange i\'tr, og derfor krrever en omstilling af maden at trenke pa ogsa no get tid.
-Susanne M0ller


Godt foredrag, god energi og en veloplagt Torben Rif. Jeg har interesseret mig for personlig udvik1ing i mange i\'tr, og har deltaget i mange foredrag og !rest mange b0ger. Meget af det Torben fortreller er noget jeg har h0rt f0r. Dog er jeg meget imponeret over hans entusiasme, den smitter, og han spreder energi.
-Mette Meldgaard Knudsen

Ikke sadan et overfladisk \'Kapow\' salgsmode, hvor man er helt bob bet op pa hype nar man gar hjem, men med inspiration ti! at kigge lidt dybere ind i sig selv, for at finde i\'trsagen ti! at man gor de (negative) ting som man gm. Jeg talte med min kone omkring det i flen: Limer efler foredraget, og hun er, pa trods af at hun ikke deltog, ogsa meget hooked pa at fa ryddet lidt op ved at finde i\'trsageme.
-Henrik Andersen

Meget inspirerende og sprendende foredrag, som gav mig nogle brugbare redskaber, og en dejlig positiv energi med hjem. Foredraget er en smule provokerende, men k1art pa den positive made. Det gjorde en positiv forskel for mig. Det betyder meget, at det er baseret pa dine egne personlige erfaringer.
-Anette Quitzau

Jeg fik fra foredraget med en oplevelse af at dine tre trin virkelig kan gore en forskel, hvis der arbejdes hardt, malrette og fokuseret med dem. Her kunne virkelig vrere en metode, der virker pa mig, og som kan bruges i alle sammenbrenge, ni\'tr den er integreret i mit system. Det vii jeg se frem ti!
-Kristina Habrek

Rammende -jeg folte flere gange, at du talte direkte ti! mig og om de udfordringer jeg \'bokser\' med. Dit udgangspunkt i din egen udvik1ing gm det meget autentisk og nrervrerende. Jeg gik derfra med en god oplevelse, lidt k1ogere og mange tanker rigere.
-Louise Uhre Vedel


SHARE THIS:

Share: 0

Send en forespørgsel på et
foredrag

Andre foredragsholdere

Torben Rif

Anahita Malakians

Sebastian Koch Jensen

Mikkel Nielsen