img-us
Baggrund
Martin Christian Celosse-Andersen er i dag daglig leder og grundlægger af konsulentvirksomheden økoHuset men har en kriminel fortid i rockermiljøet, som tidligere præsident for en international rockerklub. Et stærkt ønske om at komme sikkert ud af miljøet og skabe sig en tryg tilværelse med familieliv og uddannelse, blev i sidste ende vejen ud for Martin. I dag hjælper Martin udsatte unge med at forlade bandemiljøet og holder foredrag om sin mønsterbryderhistorie og om resocialisering af sociale udsatte og/eller kriminelle.

Siden sin exit er Martin blevet certificeret Debriefer (Psykologforeningen) og specialist i sikkerheds- og risikovurderinger. Han har taget Socialstyrelsens mentoruddannelse i tilværelsespsykologi, taget flere Phd. Kurser i forandringsprocesser og underviser i dag i samme.

Endelig har Martin i samarbejde med en forsker ved DPU udviklet Livsførselslisten (LFL), der er et arbejdsredskab til hjælp til bandemedlemmers exit fra miljøet og resocialisering.

Martins vej ind og ud af kriminalitet var lang. Det begyndte allerede i Næstved, hvor Martin som 13-årig hentede morgenbrød til de hårde drenge, der havde holdt fest aftenen inden, og som tak modtog 200 kr. og en invitation til det kriminelle miljø og siden tog den kriminelle løbebane fart og straffeattesten blev stadig mere plettet. Men Martin var i forvejen særligt udsat. Han var vokset op i et ressourcesvagt hjem alene med sin mor og sine to små søstre, efter at hans voldelig stedfar begik selvmord for øjnene af Martin.

Foredraget
I dette personlige foredrag fortæller Martin Christian Celosse-Andersen hudløst ærligt om sin vej ind og ud af bandemiljøet. Han fortæller om, hvordan en svær barndom og opvækst og en evig søgen efter anerkendelse og et fællesskab førte til rygmærker og en kriminel løbebane.

I foredraget sætter Martin fokus på sin deltagelse i polities exitprogram, hvor han samtidig retter en skarp kritik af den manglende sociale indsats og hvor han mener programmet efterlader plads til forbedring.

Desuden kommer Martin også ind på, hvordan han tidligere har været i berøring med psykiatrien, behandlingsdommene som efter 10 år blev ophævet før tid samt hans indlæggelser på i psykiatrien. Han blev diagnosticeret med paranoid skizofreni som 14 årig, og har levet med diagnosen og dens konsekvenser lige siden. Martin uddyber bl.a. hvordan det er muligt at leve et godt og produktivt liv med en diagnose - samt hvilke betydninger forløbet igennem har haft for ham og hans nærmiljø.

Foredraget er en på en gang skræmmende men også livsbekræftende og sand fortælling om, hvordan Martin skiftede kriminaliteten ud med konsulentvirksomhed, og hvordan han i dag hjælper både udsatte og kriminelle unge, men også politiet, med at løse de stigende bande-konflikter. Martin mener, at vi skal holde op med at gøre det, der ikke virker og i stedet bevæge os henimod det, som kan skabe en varig forandring, når det kommer til det kriminelle miljø.

Ved et Martin Christian Celosse-Andersen foredrag vil I opleve en foredragsholder, der kan hjælpe de unge til at undgå at begå de samme fejl, som han selv gjorde, da han søgte fællesskab og selvtillid i det kriminelle rockermiljø.
SHARE THIS:

Share: 0

Anmeldelser

Hvordan er kulturen i Bande/Rocker Miljøet

Offerrådgivningen Fyn havde en særdeles god og lærerig aften den 17.september 2018 med Martin Celosse-Andersen.

Offerrådgivningen Fyn er indgået i et samarbejde med Odense Kommune og Fyns Politi i ”Projekt BIO” – Bandekriminaliteten i Odense – I den forbindelse skal alle rådgivere have efteruddannelse og bl.a. lære at tackle ofre, pårørende og vidner, som er udsat for bandekriminaliteten i Odense.

I ovenstående foredrag gav Martin en særdeles god beskrivelse af Bande/ Rockermiljøet, set både inde / udefra. Det var et meget vel tilrette lagt foredrag lavet ud fra spørgsmål, som vores rådgivere havde udarbejdet.

Vi kan varmt anbefale Martin til andre organisationer m.v.

Ib Christensen
Offerrådgivningen Fyn

Professionshøjskolen VIA University College har i år inviteret Martin Christian Celosse-Andersen til at deltage i den årlige campus-kulturdag, oktober 2018 med sit foredrag: Imod alle odds – fra rockerpræsident til akademiker.

Hverken de studerende, underviserne eller de øvrige tilhørere gik upåvirkede hjem efter at have hørt Martin Celosse-Andersen holde sit foredrag på VIA.

Med sit ærlige og barske foredrag ’Fra rockerpræsident til akademiker’ fik Martin både indlevende og sagligt formidlet historien om, hvad det gør ved et barn at vokse op i et ressourcesvagt og voldeligt miljø og om hvordan et nok så hårdt, løgnagtigt og kriminelt rockermiljø, med Martins egne ord, kan udfylde tomheden i et sultent hjerte…

Men Martins historie er også fortællingen om at beslutte sig for at Dorthe Helmig
VIA University College Århus

Martin havde på vores nytårsstævne i januar 2018 en fremragende workshop om ”Bande- og rockerkriminalitet, straf og forebyggelse”, som jeg også selv deltog i. Martin er en dygtig formidler, der formår at inspirere deltagerne og opstille de svære dilemmaer.

Morten Østergaard

Send en forespørgsel på et
foredrag