img-us
  • asc

    Foredragsholder Laila Colding Lagermann

  • asc

    Emne Unge på kanten – af skole & samfund

  • asc

    pris 15000.-

Udsatte unge – marginalisering og overskridelse af marginalisering

Laila Colding Lagermann er læreruddannet og cand. pæd. og ph.d. i pædagogisk psykologi. Hun bidrager med forskningsbaseret viden indenfor skoleforskning, samt uddannelses- og ungdomsforskning. Laila har igennem en årrække forsket og lavet udviklingsarbejde i in- og eksklusionsprocesser blandt ung e i skole og uddannelse, marginalisering og overskridende læring blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund, betydningen lærer-elev-relationer samt stresshåndtering og uddannelsesresiliens blandt elever i skole/uddannelse. Hun arbejder i dag som selvstændig forsker og konsulent og står bag udgivelsen af en række publikationer inden for ungdomsliv, unge og stress, unge på kanten, etniske minoritetsunge i, på kant af og udenfor skolen, marginalisering og overskridelse af marginalisering, samt unges identitetsskabelse og sociale selvforståelse. Siden 2018 har Laila siddet i advisoryboard i Mino Danmark og Ung Uden Mobning.

 

Beskrivelse & Udbytte af foredrag

Som skole- og uddannelseskonsulent giver jeg redskaber til elever, lærere, pædagoger og skoleledere i grundskole, ungdomsuddannelse, klubber m.m., hvilket altid sker i samarbejde med jer og jeres konkrete behov. Målet er at muliggøre glædesfyldte læringsfællesskaber i skole/uddannelse til gavn for alle implicerede – personale og børn/unge.

 


SHARE THIS:

Share: 0

Send en forespørgsel på et
foredrag

Andre foredragsholdere

Laila Colding Lagermann

Nino Theis Gottlieb

Thomas de Oliveira

Signe Grønnebæk