4 gratis foredrag med mig

”FIRE GRATIS FOREDRAG MED MIG”

Udover min rolle her i #Enprocenternok, er jeg projektleder for “Mission Bullseye” et stort og spændende ungeprojekt på tværs af 34 kommuner på Sjælland.

Projektet handler om at vise unge i alderen 16-26 år, at de har en stemme, samt åbne døren for, hvordan de konkret kan bruge denne stemme til at skabe den forandring, de ønsker at se – både ude i verden og i dem selv.

I forlængelse heraf har jeg udviklet et nyt foredrag, hvori jeg fortæller om projektet, min rolle i det, samt hvorfor det netop er relevant for de unge.

I foredraget giver jeg eksempler fra eget liv, hvordan det påvirkede mig at vokse op og føle, at jeg ikke havde en stemme, at føle, at jeg ikke havde en plads i samfundet – samt hvad jeg efterfølgende på en meget uhensigtsmæssige måde, gjorde for at sikre mig, at jeg fik denne plads og blev lyttet til.

Som bekendt førte disse valg til et ungdoms- og voksenliv i et kriminaliseret rockermiljø, hvor alle de forkerte mennesker lyttede til mig, af alle de forkerte årsager.

Der skal laves en promotion video til foredraget, og jeg vil derfor have en fotograf med ude, som vil filme foredraget – og efterfølgende klippe det sammen til en video, som vil blive delt på Facebook og andre sociale medier.

Jeg tilbyder derfor fire gratis foredrag på følgende 3 datoer:

29.07.19

30.07.19

05.08.19

Foredraget varer ca. 25-30 minutter inklusiv spørgetid.

Foredraget henvender sig til alle i aldersgruppen ca. 16-26 år.

Følgende aktører vil være særligt relevante, men ikke begrænset hertil:

– Virksomheder.

– Kommunale projekter og indsatser.

– Ungdomsfængsler, opholdssteder og botilbud.

– Folkeskoler, gymnasier, handelsskoler,
produktionsskoler, Universiteter, tekniske skoler osv.

– Ungdomsklubber, sportsklubber og ungdomsforeninger.

– fagspecifikt personale som f.eks
socialrådgivere, pædagoger, psykologer, sygeplejersker osv.

– Boligselskaber og boligforeninger.

De 3 ovenstående datoer, skal på plads i forhold til promotion videoen, men i efteråret vil jeg afholde 100 foredrag på 100 dage – alle gratis – men mere info herom følger senere.

For yderlig info – kontakt mig.

Kommentarer

Vi vil meget gerne høre hvis i vil holde en gratis foredrag hos nogen. Her på Flakkebjerg Efterskole har vi 170 unge mennesker, og en nedskærring i vores Kultur Arrangement budget! Så sige bare til 😉

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This is test checkbox

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.