“Hvis barnet har en stemme, hvorfor bliver den så ikke hørt?”

En plakat om barnets stemme og ret til begge sine forældre

Vi forventer at lancere plakaten nu på mandag – dvs 19. februar 2018:

“Hvis barnet har en stemme, hvorfor bliver så ikke hørt?”

Formålet med plakaten er både at sikre barnets ret til at blive hørt, samt retten til at have begge forældre i sit liv, uafhængigt af forældrenes ophørte samliv.

Herudover skal plakaten skabe en opmærksomhed på den groteske skævvridning af det forældede juridiske familieretslige system vi har i Danmark, som utroligt mange mænd først oplever, når de efter endt samliv med moderen, pludselig skal kæmpe en urimelig kamp imod næsten umulige odds, for at sikre sig en fortsat – omend stærkt begrænset – plads i deres børns liv, samt forsøge at sikre netop barnets ret til begge forældre.

Hele ideen om og tanken bag plakaten:

“Hvis barnet har en stemme, hvorfor bliver den så ikke hørt?”

opstod sammen med Mikael, da jeg fortalte ham om en oplevelse, jeg havde haft til samvær med Isabella i Statsforvaltningen, og stillede ham ovenstående spørgsmål under en køretur på vej til det nordsjællanske – hvorefter han prompte kiggede på mig, med sit karakteristiske blik, og sagde:

“Martin – det der er vi nødt til at lave noget ud af – vi laver en plakat!”

Herefter gik vi alle igang med projektet – og drog inspiration til plakaten fra bla billedet nederst i denne blog, som viser Isabella og mig lege med sæbebobler for to somre siden, samt den episode jeg beskriver i min blog “samvær nr. 2 med Isabella – Jeg savner papa” udgivet d. 24 januar 2018.

Jeg forventer, at vi offentligører plakaten på de sociale medier sidst i denne uge, hvor folk som kan genkende deres historie i min og Isabellas og Ileannas og / eller som har oplevet at sidde fast i “systemet”, ift kampen for at være i deres børns liv, frit kan kopiere og dele den som de lyster.

Herfra vil næste del af processen dreje sig om eksponering af plakaten.

Jeg vil sørge for at være tilgængelig for alle interessenter på alle niveauer.

Dette være sig feks folk som ønsker at dele den digitale version af plakaten på relevante sider på de sociale medier.

Der skal ligeledes laves en trykt fysisk version af plakaten, ligesom denne skal omdeles.

Kort sagt, så vil jeg holde en dør åben for at alle, som har gode kreative ideer og foreslag ift ovenstående projekt, og som ønsker at bidrage til at sikre barnets tarv, kan rette henvendelse til mig direkte.

Det værste i en fastlåst situation, er den afmægtige og traumatiserende følelse af, at man ikke kan handle – det ødelægger ganske enkelt folk – og ingen som er forældre, bør stå med denne følelse.

Kommentarer

Flot plakat, men der burde stå DIG og så silluet af en mor og far! Hvis det altså skal være et generelt budskab om barnets rettigheder til begge forældre . Jeg, eller rettere min søn har været udsat for grov samværschikane , hvor han ikke så mig i 3-4 mnd. Først da skolen skred ind og fortalte som de begyndende symp på børne depression, så skete der noget. Derefter kom fogedretten på banen ved hver aflysning og jeg hyrede en advokat, som jeg havde med mig ved hvert møde i en periode . Det hjalp! Ønsker dig ALT det bedste med dit nye liv. Og husk på at DU er hendes far uanset hvad. Hun bliver voksen en dag. At du viser dig som et godt eksempel, er den bedste gave du kan give din datter
Kh Ida

Udgangspunktet bag plakaten er barnets ret til at have begge forældre i sit liv, samt at barnets egen stemme bliver hørt.

Hele den nuværende juridiske konstellation, hvor fædre bliver diskrimineret i samværssager, går netop ind og kompromitterer barenets ret til begge forældre i sit liv, hvorfor denne del af problemstillingen netop skal belyses kraftigt – for at sikre at børn har adgang til begge deres forældre.

Jeg er naturligvis bekendt med, qua mit tidligere arbejde på advokatkontoret, at der også findes kvinder i denne situation og ligeledes som samværsforældre bliver drevet ud af børnenes liv – men tallene taler et utvetydig sprog – mænd er uomtvisteligt overrepræsenteret i denne gruppe, hvorfor plakaten italesætter denne problemstilling.

I 2016 havde ca 88 % af børnene bopælsadresse hos deres mor efter endt skilsmisse imellem forældrene, hvilket er et tal som har ligget nogenlunde stabilt i Danmark igennem de sidste 30 år.

Jeg går ikke ud fra, at nogen tænker, at det er fordi, at det kun er hver 9. Mand, som ønsker at være bopælsforældre ?

Eller at kun hver 9. mand elsker sine børn lige så højt som moderen gør ?

Jeg er ikke interesseret i at dette skal være en kønsdebat – men kønnet spiller unægteligt en rolle i disse sager.

F.eks er det ganske enkelt ikke muligt for en mand (og det burde bestemt IKKE være muligt for en kvinde heller) at anvende “krisecentermetoden” ifbm samværssager og myndighedssager til at sikre sig gratis juridisk rådgivning, fri husleje, tilrane sig bopælsadressen, sikre sig en fordelagtig placering på en venteliste til ny bolig osv. under en påstand om fysisk / psykisk vold – uden at der føres bevis for denne påstand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This is test checkbox

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.